Rampur Campus

Tribhuvan University

Welcome to 50th establishment Day

हार्दिक स्वागत गर्दछाैें ।
स्थान – प्रस्तावित रामपुर क्याम्पस संचालन गरिने स्थान (खै.न.पा.-४, कंकाली सामुदायिक वन श्रेत्र, भुत्याहा )
समय – विहान ७ वजे ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *